ระบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียน "กำนันพิบูล"

เพิ่มข้อมูลการร้องเรียนใหม่   
 
      คำชี้แจง :
         1. ข้อมูลที่ท่านร้องเรียนจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ
         2. หากท่านต้องการประสงค์ที่จะเปิดเผยข้อมูล ท่านสามารถกรอก ชื่อ - นามสกุล ชื่อหน่วยงาน เบอร์โทรติดต่อกลับ หรือ อีเมล์ ได้
         3. หากท่านต้องการอยากรับทราบผลการดำเนินงานที่ร้องเรียน ท่านต้องทำการระบุอีเมล์ของท่าน เพื่อรับทราบผลผ่านทางอีเมล์ตามที่ท่านระบุไว้


ชื่อ - นามสกุล :  
ชื่อหน่วยงาน :  
เบอร์โทรติดต่อกลับ :  
อีเมล์ :  
ชื่อหมวดร้องเรียน :   *
เรื่องร้องเรียน :   *
รายละเอียดของปัญหา :   *
ไฟล์รูป :  
ขนาดสูงสุด 10 MB เท่านั้น  
ความเร่งด่วน :   *
รหัสยืนยัน :    

*